Μη πραγματοποίηση Εργαστηρίων Γενικής Εδαφολογίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 2ου εξαμήνου του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ότι τα εργαστήρια του μαθήματος της ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ,  την Τετάρτη 10 Απριλίου 2019 και Πέμπτη 11 Απριλίου 2019    δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω των φοιτητικών εκλογών και ανάγκης να συμβαδίζουν  τα τμήματα στην άσκηση των εργαστηριακών ασκήσεων. Τα μαθήματα θα αναπληρωθούν κανονικά.

Από το Εργαστήριο Δασικής Εδαφολογίας