Μη πραγματοποίηση μαθημάτων Υλωρικής ΙΙ & Τακτ. Μέσα Δασοπυρόσβεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα «Υλωρική ΙΙ» και «Τακτικές και Μέσα Δασοπυρόσβεσης»  δεν θα πραγματοποιηθούν έως και την Παρασκευή 10 Απριλίου λόγω έκτακτης απουσίας του διδάσκοντα.  

 

 

Θεσσαλονίκη, 9-3-2020

Από τη Γραμματεία