Μη πραγματοποίηση του μαθήματος «Εφαρμοσμένη Δασοκομική» (15-4-19)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το μάθημα «Εφαρμοσμένη Δασοκομική» (9-11 π.μ., Αμφιθέατρο Α’ στον Φοίνικα) δεν θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15-4-2019 και θα αναπληρωθεί σε συνεννόηση με τη διδάσκουσα.

 

 

Θεσσαλονίκη, 12-4-2019

Η διδάσκουσα του μαθήματος