Μη πραγματοποίηση του μαθήματος "Καινοτομία-Επιχειρηματικότητα και Φυσικό Περιβάλλον" (6/11/19)

Το μάθημα της 3ης κατεύθυνσης του ΠΜΣ  Αειφορική Διαχείριση Δασικών  και Φυσικών Οικοσυστημάτων "Καινοτομία-Επιχειρηματικότητα και Φυσικό  Περιβάλλον" δε θα διδαχθεί την Τετάρτη 6/11 λόγω υποχρεώσεων του  διδάσκοντα. Το μάθημα θα αναπληρωθεί σε επόμενη ημερομηνία.

 

Μάριος Τρίγκας