Μη σίτιση στην πρακτική άσκηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι η σίτιση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της Πρακτικής τους Άσκησης το καλοκαίρι του 2020, διακόπτεται, μετά από απόφαση του ΔΣ της Φοιτητικής Λέσχης Θεσσαλονίκης, λόγω του σχεδόν μηδενικού ενδιαφέροντος των εν λόγω φοιτητών/τριών.

 

 

 

 

         Θεσσαλονίκη, 31-7-2020

         Από τη Γραμματεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ