Μη υποβολή υποψηφιοτήτων ΕΤΕΠ για Συνέλευση Τμήματος και ΕΔΙΠ για Συνέλευση Τομέα Δασικής Παραγωγής-

Μη υποβολή υποψηφιοτήτων ΕΤΕΠ για Συνέλευση Τμήματος και ΕΔΙΠ για Συνέλευση Τομέα Δασικής Παραγωγής-

24/11/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοινώνεται ότι δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες:

·         για την εκλογή για ανάδειξη εκπροσώπου των μελών  Ε.ΔΙ.Π. του ΑΠΘ στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Δασικής Παραγωγής-Προστασίας Δασών-Φυσικού Περιβάλλοντος και

·         για την εκλογή για ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. του ΑΠΘ στη Συνέλευση του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.

 

 

Θεσσαλονίκη, 24-11-2017

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος