Οδηγίες συγγραφής διπλωματικών εργασιών

Κατά τη συγγραφή των διπλωματικών εργασιών θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις οδηγίες και τα έγγραφα που ακολουθούν:

1. Οδηγίες συγγραφής

2. Υπόδειγμα διπλωματικής εργασίας

3. Υπεύθυνη δήλωση

  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19