Παραδόσεις εργασιών - Εργαστήριο Δασικής Πληροφορικής

Παραδόσεις εργασιών - Εργαστήριο Δασικής Πληροφορικής
Οι παραδόσεις των απαλλακτικών εργασιών για τα μαθήματα “Δίκτυα Η/Υ στη Δασοπονία” και “Αναπτυξιακή πολιτική και Ευρωπαϊκή Ένωση” του 9ου εξαμήνου θα γίνουν την Πέμπτη 9/1 και Παρασκευή 10/1, 10:00-13:00, στο Κτίριο Β’, 2ος όροφος.
Η διδάσκουσα
Αναπλ. Καθηγήτρια
Ζαχρούλα Ανδρεοπούλου
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ