Παράδοση εργασιών - Εργαστήριο Δασικής Πληροφορικής

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΉΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ

Η παράδοση των απαλλακτικών  γραπτών εργασιών για τα μαθηματα επιλογης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
 θα γίνει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μεταξύ 15/5 και 31/5
στο email :   erg.forestinformatics@gmail.com

Τα αρχεία των εργασιών θα ονομαστούν ως ακολούθως

ΕπιθετοΟνομαΑΕΜ_ΠΑ.doc.  Για εργασίες στο μάθημα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕπίθετοΟνομαΑΕΜ_ΠΕΠ.doc  Για εργασίες στο μάθημα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

Τα θέματα των εργασιων εχουν δοθει στη διάρκεια των παραδόσεων και οι οδηγίες συγγραφής της εργασίας βρίσκονται στη σελίδα του Εργ.Δασικης Πληροφορικής στη σελίδα του Τμήματος.

Απο το Εργαστηριο