ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΘ - ΚΥΡΙΑ ΑΙΤΗΣΗ

  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19