ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Π. Μ. Σ. περιόδου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Π. Μ. Σ.

περιόδου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2018

Α. Κατεύθυνση: ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ - ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ημερομηνία

Μάθημα

Ώρες

Τρίτη

20/2/2018

Αστικό και Περιαστικό Πράσινο

11:00-14:00

Αίθουσα Τομέα

κτίριο Ε΄,  Φοίνικας

Τετάρτη

21/2/2018

Υλωρική

Κλιματική Αλλαγή και Δασικά Οικοσυστήματα

11:00-14:00

Αίθουσα Τομέα

κτίριο Ε΄,  Φοίνικας

14:00-17:00

Αίθουσα Τομέα

κτίριο Ε΄, στο Φοίνικας

Πέμπτη 22/2/2018

Στατιστική και Τεχνικές Δειγματοληψίας

14:00-17:00

Αίθουσα Τομέα

κτίριο Ε΄, Φοίνικας

Τρίτη

27/2/2018

Ορεινά Εδάφη: Διαχείριση, Προστασία, Βελτίωση και Αποκατάσταση των Λειτουργιών τους

Προστασία Γενετικών Δασικών Πόρων

11:00-14:00

Αίθουσα  Τομέα

κτίριο Ε΄, Φοίνικας

14:00-17:00

Αίθουσα Τομέα

κτίριο Ε΄,  Φοίνικας

Τετάρτη

28/2/2018

Δασική Οικολογία

Συστηματική και Ταξινόμηση Σπερματοφύτων

11:00-14:00

Αίθουσα Τομέα

κτίριο Ε΄,  Φοίνικας

14:00-17:00

Αίθουσα Τομέα

κτίριο Ε΄,  Φοίνικας

Πέμπτη

1/3/2018

Ερευνητική και Συγγραφική Μεθοδολογία

14:00-17:00

Αίθουσα Τομέα

κτίριο Ε΄,  Φοίνικας

Β. Κατεύθυνση: Λιβαδοπονία και Άγρια Πανίδα – Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων

Ημερομηνία

Μάθημα

Ώρες

Τρίτη

20/2/2018

Διαχείριση Λιβαδικών Οικοσυστημάτων

14:00-17:00

Εργ. Δασ.Βοσκ.

Κτ.  Γ΄ , Φοίνικας

Τετάρτη

21/2/2018

Οικολογία και Διαχείριση Σπάνιων Ειδών Άγριας Πανίδας

14:00 – 17:00

Εργ. Αγ. Πανίδα και Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων

Κτ. Β΄, Φοίνικας

Πέμπτη

22/2/2018

Στατιστική και Τεχνικές Δειγματοληψίας

14:00-17:00

Αίθουσα Τομέα

κτίριο Ε΄,  Φοίνικας

Τρίτη

27/2/201

Σχέση Ρύπανσης Εσωτερικών Υδάτων με υδρόβιους Οργανισμούς

14:00 – 17:00

Εργ. Αγ. Πανίδα και Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων

Κτ. Β΄, Φοίνικας

Πέμπτη

1/3/2018

Ερευνητική και Συγγραφική Μεθοδολογία

14:00-17:00

Αίθουσα Τομέα

κτίριο Ε΄,  Φοίνικας

Γ. Κατεύθυνση: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φυσικών Πόρων

Ημερομηνία

Μάθημα

Ώρες

Τρίτη

20/2/2018

Πληροφοριακά Συστήματα και Περιβάλλον

14:00-17:00

Εργ. Δασ. Πληροφορικής

Κτίριο Δ’, Φοίνικας

Τετάρτη

21/2/2018

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Περιβάλλοντος

14:00-17:00

Εργ. Δασ. Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Κτίριο Β , Φοίνικας

Πέμπτη

22/2/2018

Στατιστική και Τεχνικές Δειγματοληψίας

14:00-17:00

Αίθουσα Τομέα

κτίριο Ε΄,  Φοίνικας

Τρίτη

27/2/2018

Περιβαλλοντική Τηλεπισκόπηση & Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας

14:00-17:00

Εργ. Δασ. Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Κτίριο Β , Φοίνικας

Πέμπτη

1/3/2018

Ερευνητική και Συγγραφική Μεθοδολογία

14:00-17:00

Αίθουσα Τομέα

κτίριο Ε΄,  Φοίνικας

Δ. Κατεύθυνση: Δασοτεχνικά και Υδρονομικά  Έργα

Ημερομηνία

Μάθημα

Ώρες

Τρίτη

20/2/2018

Αρχές και Μέθοδοι Δασοτεχνικής Διευθέτησης

14:00-17:00

ΚΤΙΡΙΟ Γ’ ΦΟΙΝΙΚΑΣ, ΙΣΟΓΕΙΟ, ΕΡΓ. ΔΟΥ

Τετάρτη

21/2/2018

Δομικά Υλικά και Διαστασιολόγηση Δασικών Κατασκευών

14:00-17:00

ΚΤΙΡΙΟ Γ’ ΦΟΙΝΙΚΑΣ, 2ος ΟΡΟΦΟΣ, ΕΡΓ. ΜΕ

Πέμπτη

22/2/2018

Στατιστική και Τεχνικές Δειγματοληψίας

14:00-17:00

Αίθουσα Τομέα

κτίριο Ε΄,  Φοίνικας

Τρίτη

27/2/2018

Στοχαστική Υδρολογία

14:00-17:00

ΚΤΙΡΙΟ Γ’ ΦΟΙΝΙΚΑΣ, ΙΣΟΓΕΙΟ, ΕΡΓ. ΔΟΥ

Πέμπτη

1/3/2018

Ερευνητική και Συγγραφική Μεθοδολογία

14:00-17:00

Αίθουσα Τομέα

κτίριο Ε΄,  Φοίνικας

  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19