Πρόγραμμα Εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2019 - ορθή επανάληψη