Πρόγραμμα χρηματοδότησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής - προδημοσίευση προκήρυξης

Πρόγραμμα χρηματοδότησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής - προδημοσίευση προκήρυξης

17/10/2016

 

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), δια της Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας του ΥΠΠΕΘ, προδημοσίευσε προκήρυξη σχετικά με πρόγραμμα χρηματοδότησης Υ.Δ. - υπό τη μορφή υποτροφίας - για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σε ΑΕΙ ή/και σε Ερευνητικά Κέντρα συνεργαζόμενα με ΑΕΙ, στην Ελλάδα (ή και στην αλλοδαπή, με την προϋπόθεση οι Υ.Δ. να έχουν γίνει δεκτοί/-ές από ελληνικό ΑΕΙ για την ολοκλήρωση της Δ.Δ. στην Ελλάδα), με υποβολή πρότασης στις εξής επιστημονικές περιοχές:

Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογικές Επιστήμες
Επιστήμες Ζωής
Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες

Περισσότερα στη
συνημμένη προδημοσίευση και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών

Δείτε ΕΔΩ τη συνημμένη προδημοσίευσηΚατεβάστε το αρχείο κάνοντας κλικ εδώ