Προκήρυξη για την υποβολή υποψηφιοτήτων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την υποβολή υποψηφιοτήτων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της
Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ
Περίοδος Ιουλίου 2019

Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει την εισαγωγή υποψηφίων διδακτόρων περιόδου Ιουλίου 2019 για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
Οι αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος θα κατατίθενται καθημερινά κατά τις ώρες 12.00 μ. – 13.00 μ.μ. στη Γραμματεία του Τμήματος σε αποκλειστική προθεσμία από 8-7-2019 έως και 22-7-2019.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ