Προκήρυξη εισαγωγής 35 μετ/κών φοιτητών/τριών στο ΠΜΣ Φυσικοί Πόροι: Παρακολούθηση Τεχνολογία και Βι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
(NATURAL RESOURCES: MONITORING, TECHNOLOGY AND BIOECONOMY)


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (35) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ
"ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ"

Δείτε εδώ την προκήρυξη

  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19