Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη Διευθυντή Τομέα Λιβαδοπονίας & Αγριας Πανίδας-Ιχθυοπονίας Γλ. Υδάτων