ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑΣ & ΑΓΡ. ΠΑΝΙΔΑΣ ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ