Προκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων περιόδου Ιουλίου 2020