ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΛΩΡΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΛΩΡΙΚΗΣ

 

Καλούνται οι φοιτητές/τριες Ματζαρλή Βασιλική, Ιωακειμίδης Ανθιμος, Μαρκούδη Βασιλική να επικοινωνήσουν άμεσα με τον κ. Δημητρακόπουλο (alexdimi@for.auth.gr) το αργότερο μέχρι τις 10 Ιουλίου 2020.

 

Εκ του Εργαστηρίου Υλωρικής