Συγκρότηση εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή εκπροσώπου Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Δασολ

Συγκρότηση εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή εκπροσώπου Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Δασολ

21/11/2017

Δείτε εδώ