Σχετικά με τη λειτουργία της Γραμματείας του Τμήματος κατά το προσεχές χρονικό διάστημα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με τη λειτουργία της Γραμματείας του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος κατά το προσεχές χρονικό διάστημα.

 

Κατόπιν των σχετικών ενημερώσεων και συστάσεων από τις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου μας και του Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να αποφεύγεται συνωστισμός, παρακαλούνται οι φοιτητές, οι απόφοιτοι και το κοινό, να μην προσέρχονται στη Γραμματεία του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στις περιπτώσεις που το αίτημά τους μπορεί να εξυπηρετηθεί τηλεφωνικά, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω ΚΕΠ. 

Ευχαριστούμε.

 

 

Θεσσαλονίκη, 16-3-2020

Από τη Γραμματεία