Υλωρική ΙΙ - Ύλη Εξετάσεων

ΥΛΩΡΙΚΗ ΙΙ (ΔΑΣΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ)

Εξεταστέα ύλη 2019 – 2020

 

ΒΙΒΛΙΟ: «Δασική Εντομολογία», Στέφανος Μαρκάλας

 

Σελίδες:

25 (επιλογή φυτού στα Scolytidae),

100-104 (καταπολέμηση με μηχανικά μέσα),

128 (Bacillus thurigiensis),

136 (είδη φερομονών),

180 -182 (ολοκληρωμένη καταπολέμηση),

188-193 (Thaumetopoea),

196-198 (Marchallina),

215-217 (Blastophagus),

219-220 (Rhyacionia),

228-229 (Phaenops),

231-232 (Cryphalus, Pityokteines),

243-244 (Buprestis),

250-252 (Lymantria).