Υποβολή αιτήσεων Erasmus+ για Σπουδές ακαδ. έτους 2018-2019

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης Erasmus+ Για Σπουδές ακαδ. Έτους 2018-2019 και παρακαλούμε για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων.

 

Με εκτίμηση,

 

Νίκος Λιόλιος

Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

54124

Θεσσαλονίκη

Τηλ.: +30 2310 995169

Fax: +30 2310 995292

E-mail: eurep-dept@auth.gr

http://www.eurep.auth.gr