Χορήγηση πέντε υποτροφιών κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ