Χορήγηση τριάντα (30) υποτροφιών σε πρωτοετείς φοιτητές του Α.Π.Θ. από τα έσοδα του κληροδοτήματος Δ

Χορήγηση τριάντα (30) υποτροφιών σε πρωτοετείς φοιτητές του Α.Π.Θ. από τα έσοδα του κληροδοτήματος Δ

17/01/2018

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση -κατόπιν επιλογής-  τριάντα  (30 )  συνολικά υποτροφιών : α) Είκοσι  (20)  υποτροφίες για καταγόμενους από το Δήμο Θεσσαλονίκης και β) Δέκα (10) υποτροφίες για καταγόμενους από το Δήμο της Έδεσσας από τον έναν τουλάχιστον γονέα τους για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε πρωτοετείς φοιτητές όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. από τα έσοδα του κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου

 

Δείτε εδώ την πρόσκληση