ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "MAKE OUR PLANET GREAT AGAIN" (MOPGA -

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με πρόσκληση Ελλήνων και Ελληνίδων ερευνητών και ερευνητριών, για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας σε γαλλικό ίδρυμα υποδοχής, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από τη γαλλική κυβέρνηση με 50.000 ευρώ ανά ερευνητή/-τρια, για χρονικό διάστημα 12 μηνών

Η προτεινόμενη έρευνα, η οποία δύναται να διεξαχθεί από τον Ιανουάριο 2021 και εξής, θα πρέπει να αφορά στους παρακάτω κεντρικούς θεματικούς άξονες:

- Επιστήμες Γήινου Συστήματος (Earth Systems)

- Κλιματική Αλλαγή και Επιστήμες της Αειφορίας (Climate change and sustainability)

- Ενεργειακή Μετάβαση (Energy transition)

- Κοινωνιακές προκλήσεις που ανακύπτουν από περιβαλλοντικά ζητήματα (Societal challenges of environmental issues)


Οι αιτήσεις, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στα οποία περιλαμβάνεται επιστολή δέσμευσης από γαλλικό ίδρυμα υποδοχής το οποίο και θα λάβει τη χρηματοδότηση, υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 5 Ιουλίου 2020

Ioanna Korpidou
Τμήμα Σπουδών
Department of Studies
Aristotle University of Thessaloniki
541 24 Thessaloniki, Greece
Tel: +30-2310-994168
FAX: +30-2310-995112
E-mail:dps@auth.gr

  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19