Πρόγραμμα υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό (ΙΚΥ-ΕΤΕ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 5 ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΚΥ- ΕΤΕ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ)  ανακοινώνει την προκήρυξη πέντε υποτροφιών από το ακαδ. έτος 2018-2019 για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό στον επιστημονικό τομέα του «Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου».

Δείτε εδώ για πληροφορίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ