ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΕΔΙΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑΣ & ΑΓΡ ΠΑΝΙΔΑΣ ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ