ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ - ΓΕΩΒΟΤΑΝΙΚΗΣ_ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑ ΣΙΚΗΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ-ΓΕΩΒΟΤΑΝΙΚΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Φέρεται σε γνώση των φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ότι :

  • Οι εξετάσεις φυτογνωσίας του μαθήματος Δασική Βοτανική Ι  θα γίνουν στην αίθουσα ασκήσεων (κτίριο Ε΄ Φοίνικα) την Τρίτη 17-12-2019 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα :

12.00 – 12.30                        Αγκόρτζα – Γκέκα

12.40 – 13.10                        Γκερμπεσιώτη – Εμμανουηλίδου

13.20 – 13.50                        Ζαραβίγκα – Καρά-Χουσεΐν

14.00 – 14.30                        Καρρά – Κωτίδου

14.40 – 15.10                        Λέοντος – Μουτάφη

15.20 – 15.50                        Μπαζιάνα – Παπαποστόλου

16.00 – 16.30                        Παπασχοινά – Σεμερτζίδου

16.30 – 17.00                        Σιδερίδου – Τζοβάρας

17.00 – 17.30                        Τράγκα – Χριστοφορίδης

  • Η αίθουσα ασκήσεων θα παραμείνει ανοικτή για μελέτη των φυτικών δειγμάτων Δασικής Βοτανικής ΙΙ (Δένδρα και Θάμνοι) την Δευτέρα 16-12-2019 και ώρες 09.00 – 14.00.
  • Οι εξετάσεις φυτογνωσίας του μαθήματος Δασική Βοτανική ΙΙ θα γίνουν την Τρίτη 17-12-2019 και ώρα 9.00 π.μ.
  • Τα φυτολόγια της Δασικής Βοτανικής Ι και ΙΙ θα γίνονται δεκτά στην αίθουσα ασκήσεων Δασικής Βοτανικής την Τρίτη 17-12-2019 και ώρες 10.00 – 11.00. Φυτολόγια εκτός αυτής της ημέρας και ώρας δεν θα γίνονται δεκτά.

                                                                                                               Από το Εργαστήριο, 5-12-2019

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ