Δημοσίευση Πρόσκλησης ΠΔ 407/80

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων με τις διατάξεις του ΠΔ 407/80 για τη διδασκαλία των μαθημάτων:
1. Γενική Βοτανική – Φυσιολογία (κωδ. 004Υ)
2. Ορεινή Υδρονομική ΙΙ (Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων ΙΙ) (κωδ. 058Υ)
3. Δασική Πληροφορική ΙΙ (κωδ. 084Υ)
θα δημοσιευθεί άμεσα στις εφημερίδες «Τύπος Θεσσαλονίκης», «Πανελλήνια Βορείου Ελλάδος», «Ριζοσπάστης» και «Δημοπρασιακή».

Θεσσαλονίκη, 22-10-2019

Από τη Γραμματεία του Τμήματος
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ