Προκηρύξεις - Εκλογές ΔΕΠ

Aποτέλεσμα εκλογής "Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων - Δασική Διαχειριστική"

Έγκριση μητρώου εξωτερικών μελών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Έγκριση μητρώου εσωτερικών μελών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Εκλογή Διευθυντή του Τομέα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων

Εκλογή Διευθυντή του Τομέα Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Εργων

Εκλογή Διευθυντή του Τομέα Λιβαδοπονίας και Αγριας Πανίδας-Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων

Eκλογή Διευθυντή  του Τομέα Δασικής Παραγωγής-Προστασίας Δασών-Φυσικού Περιβάλλοντος

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για εκλογή Διευθυντή του Τομέα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για εκλογή Διευθυντή του Τομέα Λιβαδοπονίας και Αγριας Πανίδας-Ιχυθοπονίας Γλυκέων Υδάτων

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για εκλογή Διευθυντή του Τομέα Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για εκλογή Διευθυντή του Τομέα Δασικής Παραγωγής-Προστασίας Δασών-Φυσικού Περιβάλλοντος

Aνακήρυξη υποψηφιοτήτων για εκλογή Διευθυντή του Τομέα Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Εργων

Αποτέλεσμα εκλογής στο γνωστικό αντικείμενο «Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων»

Πρόσκληση συνεδρίασης για ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής προς μέλη του εκλεκτορικού

Προκήρυξη θέσεων Διευθυντών Εργαστηρίων Λιβαδικής Οικολογίας & Δασικών Βοσκοτόπων

Αποτέλεσμα εκλογής στη Δασική Βοτανική

Αποτέλεσμα εκλογής - Μονιμοποίηση στο στο γνωστικό αντικείμενο «Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων»

Αποτέλεσμα εκλογής στο γνωστικό αντικείμενο «Δασική Οικολογία»

 Αποτέλεσμα εκλογής στο γνωστικό αντικείμενο «Δασική Γενετική»

Αποτέλεσμα εκλογής ''Δασική Γενετική και Βελτίωση Δασοπονικών Ειδών'' 27.03.2019 

 Αποτέλεσμα εκλογής ''Δασική Γενετική και Βελτίωση Δασοπονικών Ειδών'' 02.04.2019

 Αποτέλεσμα εκλογής ''Δασική Γενετική και Βελτίωση Δασοπονικών Ειδών'' 03.04.2019

Προκύρηξη εκλογών για Διευθυντή Τομέα Δασικής Παραγωγής-Προστασίας Δασών_Φυσικού Περιβάλλοντος

Προκύρηξη εκλογών για Διευθυντή Τομέα Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων

Προκύρηξη εκλογών για Διευθυντή Τομέα Λιβαδοπονίας Αγριας Πανίδας και Ιχθυοπονίας Γλυκέων ΥδάτωνΔασικών Προϊόντων

Προκύρηξη εκλογών για Διευθυντή Τομέα Δασοτενικών και Υδρονομικών Έργων

Προκύρηξη εκλογών για Διευθυντή Τομέα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων

Αποτέλεσμα εκλογής στο γνωστικό αντικείμενο "Διευθέτηση Ορεινών Υδάτων" 14.05.2019

Aνακήρυξη υποψηφιοτήτων για εκλογή Διευθυντή του Τομέα Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Εργων - Ιούνιος 2019

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για εκλογή Διευθυντή του Τομέα Λιβαδοπονίας και Αγριας Πανίδας-Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων - Ιούνιος 2019

Μη ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για εκλογή Διευθυντή του Τομέα Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων - Ιούνιος 2019

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για εκλογή Διευθυντή Τομέα Δασικής Παραγωγής-Προστασίας Δασών Φυσικού Περιβάλλοντος Ιούνιος 2019

Αποτέλεσμα εκλογής Διευθυντή του Τομέα Λιβαδοπονίας και Αγριας Πανίδας-Ιχυθοπονίας Γλυκέων Υδάτων 2019-2020

Αποτέλεσμα εκλογής Διευθυντή του Τομέα Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων 2019-2020

Αποτέλεσμα εκλογής Διευθυντή Τομέα Δασικής Παραγωγής 2019-2020

Αποτέλεσμα εκλογής Διευθυντή Τομέα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων 2019-2020

Αποτέλεσμα εκλογής στο γνωστικό αντικείμενο "Δασική Πολιτική"

Αποτέλεσμα εκλογής στο γνωστικό αντικείμενο "Δασική Βοτανική - Γεωβοτανική"

Αποτέλεσμα εκλογής στο γνωστικό αντικείμενο "Δασική Οικονομική και Καινοτομία"

Αποτέλεσμα εκλογής στο γνωστικό αντικείμενο "Δασική Πληροφορική και Τεχνολογίες Πράσινων Περιφερειακών Πολιτικών"