Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα της κληρονομίας Κ. Παπαϊωάννου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
τη χορήγηση - κατόπιν επιλογής – μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα της κληρονομίας Κων/νου Παπαϊωάννου σε άπορη και άριστη (αποκλειστικά θήλυ) πτυχιούχο όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εξωτερικό η οποία θα δοθεί προς συμπλήρωση χορηγούμενης υποτροφίας από το κράτος.

Δείτε εδώ για πληροφορίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ