Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης μίας (1) υποτροφίας κληροδοτήματος Α. Χατζηπαμπούκα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
τη χορήγηση - κατόπιν επιλογής – μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αναστασίου Χατζηπαμπούκα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 η οποία αφορά πρωτοετή φοιτητή/τρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Δείτε εδώ για πληροφορίες