Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης μίας (1) υποτροφίας κληροδοτήματος Κ. Τσώπρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
τη χορήγηση -κατόπιν επιλογής- μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος « Κων/νου Τσώπρου» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 η οποία αφορά προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων των Σχολών του Α.Π.Θ..

Δείτε εδώ για πληροφορίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ