Ανακοίνωση χορήγησης ενός (1) χρηματικού βραβείου κληροδοσίας Ιωάννη-Ίωνος Τσατσαρώνη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης εδώ για πληροφορίες


ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
τη χορήγηση –κατόπιν επιλογής- από τα έσοδα της κληροδοσίας Ιωάννη – Ίωνος Τσατσαρώνη ενός χρηματικού βραβείου ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) σε πτυχιούχο όλων των Τμημάτων των Σχολών του Α.Π.Θ. για τη συγγραφή του καλύτερου συγγράμματος ενός θέματος Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου.

Δείτε εδώ για πληροφορίες