Ανακοίνωση χορήγησης τριών (3) οικονομικών ενισχύσεων κληρονομίας Γεωργίου Τρέκα ή Τρικατσούλα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ύψους 1.000,00 € εφάπαξ σε τρεις (3) προπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. από τα έσοδα του Κεφαλαίου με την επωνυμία «Κεφάλαιο Οικονομικής βοήθειας Γεωργίου και Ελευθερίας Τρέκα ή Τρικατσούλα»

Δείτε εδώ για πληροφορίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ