Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος

Τα μητρώα των εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, και μονιμοποίησης καθηγητών, που έχουν επικαιροποιηθεί με απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ, είναι τα παρακάτω:

Μητρώο Εξωτερικών Μελών (Απρίλιος 2020)

Μητρώο Εσωτερικών Μελών (Απρίλιος 2020)

-

Μητρώο Εξωτερικών Μελών (Ιούλιος 2019)

Μητρώο Εσωτερικών Μελών (Ιούλιος 2019)

-

Μητρώο Εξωτερικών Μελών (Νοέμβριος 2018)

Μητρώο Εσωτερικών Μελών (Νοέμβριος 2018)

-

Μητρώο Εξωτερικών μελών (Μάιος 2018)

Μητρώο Εσωτερικών μελών (Μάιος 2018)

-

Μητρώο Εσωτερικών μελών (Οκτώβριος 2017)

Μητρώο Εξωτερικών μελών (Οκτώβριος 2017)

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ