Προκήρυξη εκλογών για Διευθυντή τομέα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων