Προκήρυξη εκλογών για Διευθυντή τομέα Λιβαδοπονίας, Αγριας Πανίδας, Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων