Μαθήματα

Για να συνδεθείτε στον Ηλεκτρονικό Οδηγό Σπουδών της ΜΟΔΙΠ κάντε κλικ εδώ

 

ΚΟΡΜΟΣ
1 ο‌ εξάμηνο
10 Τάξεις Τάξη‌ είναι‌ η‌ εφαρμογή‌ ενός‌ μαθήματος‌ σε‌ μια‌ συγκεκριμένη‌ ακαδημαϊκή‌ περίοδο.‌ Π.χ.‌ Τάξη‌ χειμερινού‌ εξαμήνου‌ ακαδημαϊκού‌ έτους‌ 2013-2014.‌ Κάποιο‌ μάθημα‌ σε‌ ένα‌ συγκεκριμένο‌ ακαδημαϊκό‌ έτος‌ μπορεί‌ να‌ έχει‌ μια‌ (χειμερινή‌ ή‌ εαρινή),‌ δύο‌ (χειμερινή‌ και‌ εαρινή)‌ ή‌ καμία‌ τάξη.
Κωδικός Τίτλος Δ.Μ. ECTS Τύπος
003Υ Οικολογία 2 2 Υποχρεωτικό
005Υ Γενική Βοτανική-Μορφολογία 4 4 Υποχρεωτικό
001Ε Κοινωνιολογία 3 3 Γενικής επιλογής
009Υ Τεχνικό Σχέδιο 3 3 3η κατεύθ.
007Υ Μετεωρολογία και Κλιματολογία 5 5 Υποχρεωτικό
003Ε Πετρογραφία, Γενική και Τεχνική Γεωλογία 3 3 Γενικής επιλογής
011Υ Αγγλικά I - επιλογή μιας (1) μόνο ξένης γλώσας 2 2 Υποχρεωτικό
017Υ Γερμανικά Ι - επιλογή μιας (1) μόνο ξένης γλώσσας 2 2 Υποχρεωτικό
005Ε Γενική Χημεία 3 3 Γενικής επιλογής
001Υ Μαθηματικά 5 5 Υποχρεωτικό
ΚΟΡΜΟΣ
2 ο‌ εξάμηνο
9 Τάξεις Τάξη‌ είναι‌ η‌ εφαρμογή‌ ενός‌ μαθήματος‌ σε‌ μια‌ συγκεκριμένη‌ ακαδημαϊκή‌ περίοδο.‌ Π.χ.‌ Τάξη‌ χειμερινού‌ εξαμήνου‌ ακαδημαϊκού‌ έτους‌ 2013-2014.‌ Κάποιο‌ μάθημα‌ σε‌ ένα‌ συγκεκριμένο‌ ακαδημαϊκό‌ έτος‌ μπορεί‌ να‌ έχει‌ μια‌ (χειμερινή‌ ή‌ εαρινή),‌ δύο‌ (χειμερινή‌ και‌ εαρινή)‌ ή‌ καμία‌ τάξη.
Κωδικός Τίτλος Δ.Μ. ECTS Τύπος
002Υ Γενική Εδαφολογία 5 5 Υποχρεωτικό
004Υ Γενική Βοτανική-Φυσιολογία 4 4 Υποχρεωτικό
006Υ Πολιτική Οικονομία 3 3 Υποχρεωτικό
006ΕΑ Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική 3 3 Γενικής επιλογής
008Υ Μηχανικές Επιστήμες-Εφαρμοσμένη Μηχανική 5 5 Υποχρεωτικό
010Υ Αγγλικά ΙΙ - επιλογή μιας (1) μόνο ξένης γλώσσας 2 2 Υποχρεωτικό
016Υ Γερμανικά II - επιλογή μιας (1) μόνο ξένης γλώσσας 2 2 Υποχρεωτικό
004Ε Φυσική 3 3 Γενικής επιλογής
002Ε Ζωολογία 3 3 Γενικής επιλογής
ΚΟΡΜΟΣ
3 ο‌ εξάμηνο
11 Τάξεις Τάξη‌ είναι‌ η‌ εφαρμογή‌ ενός‌ μαθήματος‌ σε‌ μια‌ συγκεκριμένη‌ ακαδημαϊκή‌ περίοδο.‌ Π.χ.‌ Τάξη‌ χειμερινού‌ εξαμήνου‌ ακαδημαϊκού‌ έτους‌ 2013-2014.‌ Κάποιο‌ μάθημα‌ σε‌ ένα‌ συγκεκριμένο‌ ακαδημαϊκό‌ έτος‌ μπορεί‌ να‌ έχει‌ μια‌ (χειμερινή‌ ή‌ εαρινή),‌ δύο‌ (χειμερινή‌ και‌ εαρινή)‌ ή‌ καμία‌ τάξη.
Κωδικός Τίτλος Δ.Μ. ECTS Τύπος
019Υ Δασική Βοτανική Ι (Συστηματική Σπερματοφύτων) 5 5 Υποχρεωτικό
023Υ Δασική Εδαφολογία 5 5 Υποχρεωτικό
055Υ Λιβαδική Οικολογία 5 5 Υποχρεωτικό
025Υ Δασική Βιομετρία Ι 5 5 Υποχρεωτικό
021Υ Τοπογραφία 5 5 Υποχρεωτικό
301E Οικοδομική και Δομικά Υλικά 3 3 3η κατεύθ.
303Ε Φυσική Γεωγραφία-Γεωμορφολογία 3 3 3η κατεύθ.
213Ε Βιολογία άγριας πανίδας 3 3 2η κατεύθ.
501Ε Φυσιολογία Δασικών Δένδρων 3 3 5η κατεύθ.
029Υ Αγγλικά ΙΙΙ - επιλογή μιας (1) μόνο ξένης γλώσσας 2 2 Υποχρεωτικό
035Υ Γερμανικά ΙΙΙ - επιλογή μιας (1) μόνο ξένης γλώσσας 2 2 Υποχρεωτικό
ΚΟΡΜΟΣ
4 ο‌ εξάμηνο
12 Τάξεις Τάξη‌ είναι‌ η‌ εφαρμογή‌ ενός‌ μαθήματος‌ σε‌ μια‌ συγκεκριμένη‌ ακαδημαϊκή‌ περίοδο.‌ Π.χ.‌ Τάξη‌ χειμερινού‌ εξαμήνου‌ ακαδημαϊκού‌ έτους‌ 2013-2014.‌ Κάποιο‌ μάθημα‌ σε‌ ένα‌ συγκεκριμένο‌ ακαδημαϊκό‌ έτος‌ μπορεί‌ να‌ έχει‌ μια‌ (χειμερινή‌ ή‌ εαρινή),‌ δύο‌ (χειμερινή‌ και‌ εαρινή)‌ ή‌ καμία‌ τάξη.
Κωδικός Τίτλος Δ.Μ. ECTS Τύπος
018Υ Δασική Βοτανική ΙΙ (Δένδρα-Θάμνοι) 5 5 Υποχρεωτικό
026Υ Δασική Φυτοκοινωνιολογία 2 2 Υποχρεωτικό
502Ε Γονιμότητα Δασικών Εδαφών 3 3 5η κατεύθ.
024Υ Δασική Βιομετρία ΙΙ 6 6 Υποχρεωτικό
418Ε Οικονομική των Φυσικών Πόρων 3 3 4η κατεύθ.
416Ε Εισαγωγη στην Παλινδρόμηση (Δεν διδάσκεται το ακαδ. έτος 2017-18) 3 3 4η κατεύθ.
082Υ Διάνοιξη Δάσους και Μεταφορά Ξύλου 5 5 Υποχρεωτικό
080Υ Γενική Υδρολογία και Υδραυλική, Ποταμολογία 6 6 Υποχρεωτικό
202Ε Ιχθυοκαλλιέργεια 3 3 2η κατεύθ.
204Ε Λιβαδικά Φυτά 3 3 2η κατεύθ.
028Y Αγγλικά IV - επιλογή μιας (1) μόνο ξένης γλώσσας 2 2 Υποχρεωτικό
034Y Γερμανικά IV - επιλογή μιας (1) μόνο ξένης γλώσσας 2 2 Υποχρεωτικό
ΚΟΡΜΟΣ
5 ο‌ εξάμηνο
18 Τάξεις Τάξη‌ είναι‌ η‌ εφαρμογή‌ ενός‌ μαθήματος‌ σε‌ μια‌ συγκεκριμένη‌ ακαδημαϊκή‌ περίοδο.‌ Π.χ.‌ Τάξη‌ χειμερινού‌ εξαμήνου‌ ακαδημαϊκού‌ έτους‌ 2013-2014.‌ Κάποιο‌ μάθημα‌ σε‌ ένα‌ συγκεκριμένο‌ ακαδημαϊκό‌ έτος‌ μπορεί‌ να‌ έχει‌ μια‌ (χειμερινή‌ ή‌ εαρινή),‌ δύο‌ (χειμερινή‌ και‌ εαρινή)‌ ή‌ καμία‌ τάξη.
Κωδικός Τίτλος Δ.Μ. ECTS Τύπος
043Υ Δομή και Ιδιότητες Ξύλου 5 5 Υποχρεωτικό
111E Δασική Εργασιολογία 3 3 1η κατεύθ.
039Υ Γενική Δασοκομία (Δασική Οικολογία) 5 5 Υποχρεωτικό
041Υ Υλωρική Ι (Δασική Παθολογία) 5 5 Υποχρεωτικό
045Υ Δασική Γενετική 5 5 Υποχρεωτικό
601Ε Ιστορία Δασικής Βλάστησης 3 3 6η κατεύθ.
079Υ Δασική Πληροφορική Ι 5 5 Υποχρεωτικό
504Ε Δειγματοληψία 3 3 5η κατεύθ.
037Υ Δασική Οδοποιία 5 5 Υποχρεωτικό
305Ε Δασικό Κτηματολόγιο 3 3 3η κατεύθ.
302E Εδαφομηχανική και Θεμελιώσεις 3 3 3η κατεύθ.
317Ε Εφαρμογές Μηχανημάτων Υδρονομικών και Δασοτεχνικών Έργων 3 3 3η κατεύθ.
201Ε Λιβαδική Οικοφυσιολογία 3 3 2η κατεύθ.
211ΕΑ Οικολογία Πτηνών 3 3 2η κατεύθ.
206Ε Γενετική Βελτίωση Λιβαδικών Φυτών 3 3 2η κατεύθ.
047Y Αγγλικά V - επιλογή μιας (1) μόνο ξένης γλώσσας 2 2 Υποχρεωτικό
053Y Γερμανικά V - επιλογή μιας (1) μόνο ξένης γλώσσας 2 2 Υποχρεωτικό
053Y German V - only (1) foreign language selection 2 2 Υποχρεωτικό
ΚΟΡΜΟΣ
6 ο‌ εξάμηνο
21 Τάξεις Τάξη‌ είναι‌ η‌ εφαρμογή‌ ενός‌ μαθήματος‌ σε‌ μια‌ συγκεκριμένη‌ ακαδημαϊκή‌ περίοδο.‌ Π.χ.‌ Τάξη‌ χειμερινού‌ εξαμήνου‌ ακαδημαϊκού‌ έτους‌ 2013-2014.‌ Κάποιο‌ μάθημα‌ σε‌ ένα‌ συγκεκριμένο‌ ακαδημαϊκό‌ έτος‌ μπορεί‌ να‌ έχει‌ μια‌ (χειμερινή‌ ή‌ εαρινή),‌ δύο‌ (χειμερινή‌ και‌ εαρινή)‌ ή‌ καμία‌ τάξη.
Κωδικός Τίτλος Δ.Μ. ECTS Τύπος
042Υ Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων 4 4 Υποχρεωτικό
102Ε Αναγνώριση Ξύλου 3 3 1η κατεύθ.
116Ε Ποιότητα Ξύλου 3 3 1η κατεύθ.
036Υ Γενετική Βελτίωση Δασοπονικών Ειδών 5 5 Υποχρεωτικό
038Υ Εφαρμοσμένη Δασοκομία 5 5 Υποχρεωτικό
040Υ Υλωρική ΙΙ (Δασική Εντομολογία) 5 5 Υποχρεωτικό
612Ε Χλωρίδα και Βλάστηση της Ελλάδας 3 3 6η κατεύθ.
422Ε Πληροφορική- Εφαρμογές Πολυμέσων 3 3 4η κατεύθ.
044Υ Δασική Αεροφωτογραφία 5 5 Υποχρεωτικό
084Y Δασική Πληροφορική ΙΙ 5 5 Υποχρεωτικό
306Ε Δασικές Κατασκευές 3 3 3η κατεύθ.
308Ε Τεχνικά Έργα και Φυσικό Περιβάλλον 3 3 3η κατεύθ.
314Ε Δασική Υδρολογία και Υδάτινοι Πόροι 3 3 3η κατεύθ.
215Ε Εκτροφή Θηραμάτων-Οργάνωση Κυνηγετικών Περιοχών 3 3 2η κατεύθ.
218Ε Προστασία και Διαμόρφωση Λιβαδικού Τοπίου 3 3 2η κατεύθ.
207Ε Οικολογία Υγροβιοτόπων 3 3 2η κατεύθ.
606Ε Φυτοφάρμακα (Δεν διδάσκεται) 3 0 6η κατεύθ.
603Ε Βιολογική καταπολέμηση ασθενειών και εντόμων (Δεν διδάσκεται) 3 0 6η κατεύθ.
046Y Aγγλικά VI - επιλογή μιας (1) μόνο ξένης γλώσσας 2 2 Υποχρεωτικό
052Y Γερμανικά VI - επιλογή μιας (1) μόνο ξένης γλώσσας 2 2 Υποχρεωτικό
602E Τεχνικά Εργα και Φυσικό Περιβάλλον 3 3 6η κατεύθ.
ΚΟΡΜΟΣ
7 ο‌ εξάμηνο
16 Τάξεις Τάξη‌ είναι‌ η‌ εφαρμογή‌ ενός‌ μαθήματος‌ σε‌ μια‌ συγκεκριμένη‌ ακαδημαϊκή‌ περίοδο.‌ Π.χ.‌ Τάξη‌ χειμερινού‌ εξαμήνου‌ ακαδημαϊκού‌ έτους‌ 2013-2014.‌ Κάποιο‌ μάθημα‌ σε‌ ένα‌ συγκεκριμένο‌ ακαδημαϊκό‌ έτος‌ μπορεί‌ να‌ έχει‌ μια‌ (χειμερινή‌ ή‌ εαρινή),‌ δύο‌ (χειμερινή‌ και‌ εαρινή)‌ ή‌ καμία‌ τάξη.
Κωδικός Τίτλος Δ.Μ. ECTS Τύπος
114Ε Συγκομιδή Μη Ξυλωδών Δασικών Προϊόντων (Δεν διδάσκεται) 3 3 1η κατεύθ.
113Ε Φυσική του Ξύλου (Δεν διδάσκεται) 3 3 1η κατεύθ.
115Ε Ευρωπαϊκά και Τροπικά Ξύλα 3 3 1η κατεύθ.
064Υ Τεχνολογία Ξύλου 5 5 Υποχρεωτικό
611Ε Δένδρα και Θάμνοι των Πάρκων και Δενδροστοιχιών 3 3 6η κατεύθ.
509Ε Ταξινόμηση και Χαρτογράφηση Εδαφών και Δασικών Τόπων 3 3 5η κατεύθ.
604Ε Προστασία Γενετικών Δασικών Πόρων 3 3 6η κατεύθ.
057Υ Δασική Διαχειριστική Ι 5 5 Υποχρεωτικό
061Υ Δασική Οικονομική Ι 5 5 Υποχρεωτικό
070Υ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 5 5 Υποχρεωτικό
404Ε Δημόσιες Σχέσεις 3 3 4η κατεύθ.
517Ε Περιβαλλοντική Τηλεπισκόπηση 3 3 5η κατεύθ.
519Ε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Περιβάλλοντος 3 3 5η κατεύθ.
059Υ Ορεινή Υδρονομική Ι (Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων Ι) 5 5 Υποχρεωτικό
077Υ Διαχείριση Άγριας Πανίδας 5 5 Υποχρεωτικό
217Ε Οικολογία Λιβαδικού Τοπίου 3 3 2η κατεύθ.
ΚΟΡΜΟΣ
8 ο‌ εξάμηνο
22 Τάξεις Τάξη‌ είναι‌ η‌ εφαρμογή‌ ενός‌ μαθήματος‌ σε‌ μια‌ συγκεκριμένη‌ ακαδημαϊκή‌ περίοδο.‌ Π.χ.‌ Τάξη‌ χειμερινού‌ εξαμήνου‌ ακαδημαϊκού‌ έτους‌ 2013-2014.‌ Κάποιο‌ μάθημα‌ σε‌ ένα‌ συγκεκριμένο‌ ακαδημαϊκό‌ έτος‌ μπορεί‌ να‌ έχει‌ μια‌ (χειμερινή‌ ή‌ εαρινή),‌ δύο‌ (χειμερινή‌ και‌ εαρινή)‌ ή‌ καμία‌ τάξη.
Κωδικός Τίτλος Δ.Μ. ECTS Τύπος
063Υ Χημεία και Χημικά Προϊόντα Ξύλου 4 4 Υποχρεωτικό
104Ε Δασική Μηχανολογία 3 3 1η κατεύθ.
103Ε Συντήρηση και Βελτίωση Ξύλου 3 3 1η κατεύθ.
108Ε Χημική Τεχνολογία Ξύλου (Δεν διδάσκεται) 3 3 1η κατεύθ.
105Ε Προϊόντα Ξύλου - Τυποποίηση 3 3 1η κατεύθ.
062Υ Φυτώρια-Αναδασώσεις 4 4 Υποχρεωτικό
608Ε Δασοκομία Πόλεων 3 3 6η κατεύθ.
605Ε Γενετική Ανθεκτικότητα Δασοπονικών Ειδών και Ρύπανση Περιβάλλοντος 3 3 6η κατεύθ.
505Ε Γενετική Βελτίωση Ταχυαυξών Δασικών Ειδών και Καλλωπιστικών Φυτών 3 3 5η κατεύθ.
515Ε Αρωματικά, Φαρμακευτικά και Μελισσοτροφικά Φυτά 3 3 5η κατεύθ.
056Υ Δασική Διαχειριστική ΙΙ 5 5 Υποχρεωτικό
060Υ Δασική Οικονομική ΙΙ 5 5 Υποχρεωτικό
402Ε Δασικές Εφαρμογές (Δεν διδάσκεται) 3 3 4η κατεύθ.
406Ε Δασική Εκτιμητική και Λογιστική 3 3 4η κατεύθ.
506Ε Χαρτογράφηση Δασικών Εκτάσεων 3 3 5η κατεύθ.
410Ε Περιβαλλοντική Πολιτική και Εκπαίδευση 3 3 4η κατεύθ.
420Ε Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 3 3 4η κατεύθ.
068Υ Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών 5 5 Υποχρεωτικό
058Υ Ορεινή Υδρονομική ΙI (Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων ΙΙ) 5 5 Υποχρεωτικό
210Ε Συστήματα Ανάπτυξης Λιβαδιών 3 3 2η κατεύθ.
216Ε Βιολογία των Ιχθύων Γλυκέων Υδατών 3 3 2η κατεύθ.
106Ε Τεχνολογία Συγκολλημένων Προϊόντων Ξύλου 3 3 1η κατεύθ.
ΚΟΡΜΟΣ
9 ο‌ εξάμηνο
20 Τάξεις Τάξη‌ είναι‌ η‌ εφαρμογή‌ ενός‌ μαθήματος‌ σε‌ μια‌ συγκεκριμένη‌ ακαδημαϊκή‌ περίοδο.‌ Π.χ.‌ Τάξη‌ χειμερινού‌ εξαμήνου‌ ακαδημαϊκού‌ έτους‌ 2013-2014.‌ Κάποιο‌ μάθημα‌ σε‌ ένα‌ συγκεκριμένο‌ ακαδημαϊκό‌ έτος‌ μπορεί‌ να‌ έχει‌ μια‌ (χειμερινή‌ ή‌ εαρινή),‌ δύο‌ (χειμερινή‌ και‌ εαρινή)‌ ή‌ καμία‌ τάξη.
Κωδικός Τίτλος Δ.Μ. ECTS Τύπος
101Ε Τεχνολογία Προϊόντων Μηχανικής Κατεργασίας 3 3 1η κατεύθ.
107Ε Οικονομική των Δασικών Βιομηχανιών 3 3 1η κατεύθ.
109Ε Εμποριολογία Δασικών Προϊόντων 3 3 1η κατεύθ.
117Ε Συγκόλληση και Συγκολλητικές Ουσίες Ξύλου 3 3 1η κατεύθ.
069Υ Δασικές Πυρκαγιές 5 5 Υποχρεωτικό
054Υ Προστασία Φύσης και Διαμόρφωση Δασικού Τοπίου 4 4 Υποχρεωτικό
511Ε Ειδική Εφαρμοσμένη Δασοκομική 3 3 5η κατεύθ.
609Ε Ρύπανση Φυσικού Περιβάλλοντος 3 3 6η κατεύθ.
081Υ Δασική Αναψυχή 5 5 Υποχρεωτικό
401Ε Χρηματοδοτήσεις στη Δασοπονία 3 3 4η κατεύθ.
403Ε Οργάνωση και Διοίκηση Δασικών Βιομηχανιών 3 3 4η κατεύθ.
415Ε Δικτυα Η/Υ στη Δασοπονία 3 3 4η κατεύθ.
413Ε Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 3 3 4η κατεύθ.
313Ε Χιονολογία, Χιονοδρομικά Κέντρα 3 3 3η κατεύθ.
311Ε Φραγματικές Κατασκευές 3 3 3η κατεύθ.
027Υ Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων 5 5 Υποχρεωτικό
205Ε Λιβαδική Τεχνική 3 3 2η κατεύθ.
065Υ Δασική Πολιτική Ι 5 5 Υποχρεωτικό
607Ε Χημεία Περιβάλλοντος 3 3 6η κατεύθ.
409 Ε Εμποριολογία δασικών προϊόντων 3 3 4η κατεύθ.
ΚΟΡΜΟΣ
10 ο‌ εξάμηνο
16 Τάξεις Τάξη‌ είναι‌ η‌ εφαρμογή‌ ενός‌ μαθήματος‌ σε‌ μια‌ συγκεκριμένη‌ ακαδημαϊκή‌ περίοδο.‌ Π.χ.‌ Τάξη‌ χειμερινού‌ εξαμήνου‌ ακαδημαϊκού‌ έτους‌ 2013-2014.‌ Κάποιο‌ μάθημα‌ σε‌ ένα‌ συγκεκριμένο‌ ακαδημαϊκό‌ έτος‌ μπορεί‌ να‌ έχει‌ μια‌ (χειμερινή‌ ή‌ εαρινή),‌ δύο‌ (χειμερινή‌ και‌ εαρινή)‌ ή‌ καμία‌ τάξη.
Κωδικός Τίτλος Δ.Μ. ECTS Τύπος
110Ε Δασικές Βιομηχανίες 3 3 1η κατεύθ.
610Ε Τακτικές και Μέσα Δασοπυρόσβεσης 3 3 6η κατεύθ.
066Υ Δασική Πολιτική ΙΙ 5 5 Υποχρεωτικό
072Υ Δασικό Δίκαιο 3 3 Υποχρεωτικό
411Ε Αναπτυξιακη Πολιτική και Ευρωπαική Ενωση (Δεν διδάσκεται) 3 3 4η κατεύθ.
408Ε Περιφερειακή Ανάπτυξη 3 3 4η κατεύθ.
508Ε Σύνταξη Διαχειριστικών Σχεδίων 3 3 5η κατεύθ.
414Ε Εφαρμοσμενη Δασική Διαχειριστική (Δεν διδάσκεται για το ακαδ. έτος 2016-17) 3 3 4η κατεύθ.
307Ε Εφαρμοσμένη Υδραυλική και Υδραυλικά Έργα (Υδρονομική) 3 3 3η κατεύθ.
310Ε Φυτοτεχνικές Διευθετήσεις 3 3 3η κατεύθ.
312Ε Περιβαλλοντικές Διευθετήσεις Χειμάρρων, Ποταμών, Λιμνών 3 3 3η κατεύθ.
320Ε Βελτίωση Υποδομής Λιβαδιών 3 3 3η κατεύθ.
212Ε Διατροφή Ζώων στα Λιβάδια 3 3 2η κατεύθ.
214Ε Οικολογία Ρεόντων Υδάτων 3 3 2η κατεύθ.
220Ε Βελτίωση της Υποδομής των Λιβαδιών 3 3 3η κατεύθ.
412Ε Οικονομική των Δασικών Επιχειρήσεων 3 3 4η κατεύθ.

  • Οδηγίες χρήσης μάσκας - υπεύθυνος κρουσμάτων