Εφαρμοσμενη Δασική Διαχειριστική (Δεν διδάσκεται για το ακαδ. έτος 2016-17)

Πληροφορίες Μαθήματος

ΤίτλοςΕφαρμοσμενη Δασική Διαχειριστική (Δεν διδάσκεται για το ακαδ. έτος 2016-17)
Κωδικός414Ε
Τύπος4η κατεύθ.
ECTS3
Περιγραφή

Έννοια και αντικείμενο. Γενική ανασκόπηση κυριοτέρων διαχειριστικών μεθόδων. Ιδιομορφίες ελληνικών δασών. Ειδική διαχείριση δασών ξυλοπαραγωγής, πολλαπλών σκοπών και άλλων ειδικών μορφών δάσους ή εκτάσεων. Σύνταξη πίνακα υλοτομίας διάφορης μορφής. Τροποποίηση διαχειριστικού σχεδίου. Διανομή δασοκτήματος για το οποίο ισχύει ή δεν ισχύει διαχειριστικό σχέδιο.

  • Οδηγίες χρήσης μάσκας - υπεύθυνος κρουσμάτων