Περιφερειακή Ανάπτυξη

Πληροφορίες Μαθήματος

ΤίτλοςΠεριφερειακή Ανάπτυξη
Κωδικός408Ε
Τύπος4η κατεύθ.
ECTS3
ΔιδάσκοντεςΑνδρεοπούλου Ζαχαρούλα
Περιγραφή

Προκαταρκτικές έννοιες περιφερειακής ανάπτυξης. Περιφερειακό πλαίσιο, περιφερειακό πρόβλημα, διαπεριφερειακό εισόδημα και κινητικότητα των συντελεστών παραγωγής. Χωρική διάσταση των οικονομικών δραστηριοτήτων και η οικονομική περιφέρεια. Θεωρίες χωροθέτησης και περιφερειακής ανάπτυξης. Στρατηγική, μέσα και αποτελεσματικότητα περιφερειακής πολιτικής. Περιφερειακή πολιτική ανάπτυξη με έμφαση στην ελληνική πραγματικότητα. Διανομή εισοδήματος. Προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης. Περιφερειακές ανισότητες.

  • Οδηγίες χρήσης μάσκας - υπεύθυνος κρουσμάτων