Σύνταξη Διαχειριστικών Σχεδίων

Πληροφορίες Μαθήματος

ΤίτλοςΣύνταξη Διαχειριστικών Σχεδίων
Κωδικός508Ε
Τύπος5η κατεύθ.
ECTS3
ΔιδάσκοντεςΓήτας Ιωάννης
Περιγραφή

Σκοπός, μορφή, αρχές, τεχνικές προδιαγραφές και μέρη διαχειριστικού σχεδίου. Επισκόπηση, σημερινή κατάσταση δάσους (γενική περιγραφή, μέχρι τώρα διαχείριση, χαρτογράφηση και διαίρεση δάσους, εκτίμηση ξυλοαποθέματος και προσαύξηση, ειδική περιγραφή, απεικόνιση, αποτελέσματα απογραφής). Ανάλυση και έλεγχος των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων της προηγηθείσης διαχείρισης. Ανάλυση σημερινής κατάστασης και εξέλιξης αυτής. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων και ανάλυση αυτών για τον παραπέρα σχεδιασμό. Σχεδιασμός (σκοπός και αρχές δασοπονίας, οργάνωση παραγωγής και καρπώσεων, σχεδιασμός και οργάνωση λοιπών μορφών παραγωγής και άλλων ωφελειών, σχεδιασμός επενδύσεων και εργασίας, αξιολόγηση αποτελεσμάτων σχεδιασμού και απεικόνιση, ανάπτυξη τελικού σχεδιασμού). Παραρτήματα διαχειριστικού σχεδίου. Έλεγχος, ενημερότης, αναθεώρηση και εφαρμογή διαχειριστικού σχεδίου.

  • Οδηγίες χρήσης μάσκας - υπεύθυνος κρουσμάτων