Οικοδομική και Δομικά Υλικά

Πληροφορίες Μαθήματος

ΤίτλοςΟικοδομική και Δομικά Υλικά
Κωδικός301E
Τύπος3η κατεύθ.
ECTS3
ΔιδάσκοντεςΚαραγιάννης Ευάγγελος
Περιγραφή

Ιδιότητες πετρωμάτων, λατομεία, φυσικά και τεχνητά αδρανή υλικά (κοκκομετρική διαβάθμιση, υπολογισμός ορίου υδαρότητας, πλαστικότητας και δείκτη πλαστικότητας), κατηγορίες δομικών υλικών, κονίες, κονιάματα, σιδηροπαγές σκυρόδεμα, (υλικά, κατεργασία, σιδηροπλισμός), χαλύβδινα τμήματα, σιδηρές κατασκευές, τοιχοδομές, μονώσεις, στοιχεία, υλικά και υπολογισμός οικοδομικών κατασκευών (δώματα, πατώματα, κλίμακες, στέγες) και εγκαταστάσεις λειτουργίας τους (θέρμανση, αερισμός, ύδρευση και αποχέτευση).

  • Οδηγίες χρήσης μάσκας - υπεύθυνος κρουσμάτων