Φυσική Γεωγραφία-Γεωμορφολογία

Πληροφορίες Μαθήματος

ΤίτλοςΦυσική Γεωγραφία-Γεωμορφολογία
Κωδικός303Ε
Τύπος3η κατεύθ.
ECTS3
ΔιδάσκοντεςΣτεφανίδης Παναγιώτης, Μυρωνίδης Δημήτριος
Περιγραφή

Δημιουργία, δομή, σύσταση και εξέλιξη της γης. Μορφογενετικές και ηπειρογενετικές γεωκινήσεις (ορογένεση). Ενδογενείς γεωμορφολογικές διεργασίες και ρήγματα, πτυχώσεις. Εξωγενείς γεωμορφολογικές διεργασίες. Γεωμορφολογική δράση του νερού και των ρευμάτων, ιζηματογένεση, κοιλάδες, βαθμίδες, στάδια εξέλιξης και καρστική γεωμορφολογία. Γεωμορφολογική δράση του ανέμου, παγετώνες, παράκτια γεωμορφολογία. Ταξινόμηση των κυριότερων μορφών του γήινου ανάγλυφου. Ωκεωνογραφία, λίμνες, απεικόνιση της γήινης επιφάνειας.

  • Οδηγίες χρήσης μάσκας - υπεύθυνος κρουσμάτων