Δασική Οδοποιία

Πληροφορίες Μαθήματος

ΤίτλοςΔασική Οδοποιία
Κωδικός037Υ
ΤύποςΥποχρεωτικό
ECTS5
ΔιδάσκοντεςΚαραγιάννης Ευάγγελος, Γιαννούλας Βασίλειος, Στεργιάδου Αναστασία
Περιγραφή

Γενικά για την οδοποιία, την οδό, το σχήμα και την ιστορική εξέλιξή τους. Κατάταξη των οδών, γενικές απόψεις για τη μελέτη και χάραξη της οδού. Αντικείμενο, σκοπός, ιστορική εξέλιξη και διαίρεση της δασικής οδοποιίας, ταξινόμηση των δασικών δρόμων. Στοιχεία για τη μελέτη και τη χάραξη των δασικών δρόμων. Χάραξη, επεξεργασία και σύνταξη της μελέτης των δασικών δρόμων. Έκθεση γενικής αναγνώρισης, προκαταρκτική ή αναγνωριστική μελέτη, οριστική μελέτη, έμμεση και άμεση χάραξη. Κατασκευή των δασικών δρόμων, κατασκευή υποδομής, μελέτη εδαφοφυρικών ιδιοτήτων και εδαφομηχανικών και εδαφοτεχνικών προβλημάτων και ερευνών, ταξινόμηση εδαφών, προετοιμασία της επιφάνειας κατασκευής δασικού δρόμου, εκσκαφές, εκβραχισμοί, μεταφορές γαιών, διαμόρφωση καταστρώματος και κατασκευή επιχωμάτων, αποχέτευση και αποστράγγιση υδάτων. Κατασκευή τεχνικών έργων (τάφροι, οχετοί, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης κ.λ.π.) Κατασκευή ανωδομής δασικού δρόμου, χωματόδρομοι, δασικοί δρόμοι με σταθεροποιημένο κατάστρωμα και μέθοδοι σταθεροποίησης του καταστρώματος, Ανωδομή με οδόστρωμα, υπολογισμός πάχους οδοστρώματος, εύκαμπτα οδοστρώματα και οδοστρώματα από σκυρόδερμα. Υπολογισμός και κατασκευή τεχνικών έργων. Εδαφομηχανικές γνώσεις για τις διαβρώσεις, τις κατολισθήσεις και τις κατακρημνίσεις των πρανών, προστασία πρανών με μεθόδους βιολογικής μηχανικής και φυτοτεχνική διευθέτηση αυτών, ευστάθεια, κάλυψη και αποστράγγιση των κατασκευών αυτών και εκλογή μεθόδων και υλικού κατασκευής. Συντήρηση δασικών δρόμων και επιδράσεις στο περιβάλλον από την κατασκευή των δασικών δρόμων.

  • Οδηγίες χρήσης μάσκας - υπεύθυνος κρουσμάτων