Δασικό Κτηματολόγιο

Πληροφορίες Μαθήματος

ΤίτλοςΔασικό Κτηματολόγιο
Κωδικός305Ε
Τύπος3η κατεύθ.
ECTS3
ΔιδάσκοντεςΔούκας Κοσμάς, Γιαννούλας Βασίλειος
Περιγραφή

Εισαγωγή και γενικές αρχές, στοιχεία γεωδαισίας, τριγωνομετρικά δίκτυα, στοιχεία φωτογραμμετρίας και φωτοερμηνείας, όργανα φωτογραμμετρίας και χρήση αυτών στην κτηματογράφηση, μέσα και μέθοδοι κατάρτισης κτηματικών χαρτών, αξιολόγηση και εκτίμηση αυτών στην κτηματογράφηση σε σχέση με την αξία της γης, απαιτούμενα στοιχεία για την καταγραφή και εξασφάλιση της κυριότητας της δασικής γης.

  • Οδηγίες χρήσης μάσκας - υπεύθυνος κρουσμάτων