Εδαφομηχανική και Θεμελιώσεις

Πληροφορίες Μαθήματος

ΤίτλοςΕδαφομηχανική και Θεμελιώσεις
Κωδικός302E
Τύπος3η κατεύθ.
ECTS3
ΔιδάσκοντεςΣτεργιάδου Αναστασία
Περιγραφή

Εισαγωγή και γενικές αρχές, στοιχεία δυναμικής του εδάφους, ιδιότητες, κατάταξη και έλεγχος αντοχής των εδαφών, επιτόπια και εργαστηριακή έρευνα εδαφικών δειγμάτων, μέθοδοι δειγματοληψίας εδαφών, θεμελιώσεις τεχνικών έργων (φέρουσα αντοχή, υποχωρήσεις εδαφών, σταθεροποίηση εδαφών και μέθοδοι υπολογισμού αντοχής σταθεροποιημένων εδαφικών δειγμάτων, κατολισθήσεις εδαφών και υποστηρίξεις εκσκαφών, έλεγχος ευστάθειας εδαφών και πρανών, εδαφομηχανικές απόψεις και μέθοδοι υπολογισμού του πάχους oδοστρώματος). Μέθοδοι και συστήματα θεμελιώσεων

  • Οδηγίες χρήσης μάσκας - υπεύθυνος κρουσμάτων