Γενετική Βελτίωση Δασοπονικών Ειδών

Πληροφορίες Μαθήματος

ΤίτλοςΓενετική Βελτίωση Δασοπονικών Ειδών
Κωδικός036Υ
ΤύποςΥποχρεωτικό
ECTS5
ΔιδάσκοντεςΑραβανόπουλος Φίλιππος, Σκαλτσογιάννης Απόστολος, Μπάρμπας Ευάγγελος, Αλιζώτη Παρασκευή, Τσακτσίρα Μαρία, Τσουλφά Παρθένα
Περιγραφή

Εισαγωγή-μέθοδοι εφαρμογής προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης. Ποικιλότητα φυσικών δασών- μέθοδοι έρευνας (Ποικιλότητα εντός Πληθυσμών – Γενετική ποικιλότητα, Συστήματα Διασταυρώσεων και Δομή Συστάδας, Γεωγραφική Ποικιλότητα – Φυλές, Διαδοχές και Οικότυποι, Εξελεκτική Γενετική – Διαφοροποίηση, Ειδογένεση και Υβριδισμός). Προελεύσεις-ορολογία σημασία στη γενετική βελτίωση. Έρευνα προελεύσεων. Προγράμματα βελτίωσης δασικών δέντρων. Πληθυσμοί βάσης – Είδη (αυτόχθονα και ξενικά), Υβρίδια, Πηγές σπόρου και Ζώνες Βελτίωση. Φαινοτυπική μαζική επιλογή – γενετικό κέρδος, εκλογή γνωρισμάτων, άμεση και έμμεση επιλογή. Γενετικές δοκιμές – Σχέδια διασταυρώσεων, υπαίθρια σχέδια, εγκατάσταση πειραμάτων. Αξιοποίηση (ποικιλίες από ελεύθερη επικονίαση, ομοθαλείς οικογένειες και κλώνοι). Γονιδιωματική Ανακάλυψη και Λειτουργική Ανάλυση των Γονιδίων, Επιλογή με Γενετικούς Δείκτες και Βελτίωση – Έμμεση Επιλογή, Άμεση Επιλογή και Βελτιωτικές Εφαρμογές, Γενετική Μηχανική – Γνωρίσματα Στόχοι, Μεταμόρφωση και Αναγέννηση.

  • Οδηγίες χρήσης μάσκας - υπεύθυνος κρουσμάτων