Δασική Αεροφωτογραφία

Πληροφορίες Μαθήματος

ΤίτλοςΔασική Αεροφωτογραφία
Κωδικός044Υ
ΤύποςΥποχρεωτικό
ECTS5
ΔιδάσκοντεςΓήτας Ιωάννης
Περιγραφή

Ιστορική εξέλιξη. Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Όργανα και υλικά αεροφωτογράφησης. Σχεδιασμός αεροφωτογράφησης. Γεωμετρία της αεροφωτογραφίας. Κλίμακα αυτής. Μετατόπιση, στερεοσκοπική παράλλαξη, ακτινικός τριγωγισμός. Στερεοσκοπική παρατήρηση. Τύποι στερεοσκοπίων. Κατακόρυφες μετρήσεις. Οριζόντιες μετρήσεις. Χαρτογράφηση από αεροφωτογραφίες. Ορθοφωτογραφίες, Ορθοφωτοχάρτες. Φωτοερμηνεία. Εφαρμογές της αεροφωτογραφίας στη δασοπονία. Μετρήσεις διαφόρων παραμέτρων του δένδρου και της συστάδας. Απογραφή των δασών. Ειδικές εφαρμογές της αεροφωτογραφίας στην υδρονομία, στη θηραματική, στη λιβαδοπονία, στην αναψυχή, στην υλωρική και στην οδοποιία

  • Οδηγίες χρήσης μάσκας - υπεύθυνος κρουσμάτων